Ontwerp onderwaterlandschap : handreiking voor het ontwerpen van een ecologisch optimaal, morfologisch stabiel onderwaterlandschap/zandige oever

In het kader van de PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren) worden in de komende jaren meerdere grootschalige natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd in de grote wateren. In een aantal gevallen gaat het om het creëren van onderwaterlandschappen/zandige oevers ter verbetering van het ecosysteem. De in de voorliggende studie te beantwoorden vraag richt zich op de ontwerpprincipes voor een stabiel morfologisch onderwaterlandschap welke de gewenste resultaten oplevert voor het ecosysteem.

Datum rapport
31 maart 2022
Auteurs
McCall, R., Noordhuis, R., Penning, E., Santen, R. van, Steetzel, H.
Uitgever
Rijkswaterstaat