Ontwerpvisie ontpoldering Noordwaard

De ontwerpvisie Ontpoldering Noordwaard is een plan op hoofdlijnen waarin voorkeuren worden verkend over de inrichting, gebruik, exploitatie en beheer van het gebied. De opstelling van de ontwerpvisie (lokaal traject) en de MER Ontpoldering Noordwaard (landelijk traject) vinden naast elkaar plaats en verrijken elkaar. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het Masterplan ligt bij de politieke/bestuurlijke partners van de initiatiefnemer, zoals de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Rivierenland en de gemeente Werkendam.

Datum rapport
1 augustus 2006
Auteurs
Adegeest, A., Gaastra, R., Koning, R. de, Kuijer, O. de, Rijsdorp, A.
Auteur
[samenst. A. Rijsdorp ; A. Adegeest ; O. de Kuijer ; R. de Koning ; R. Gaastra ; Bureau Noordwaard
Uitgever
Bureau Noordwaard].
Annotatie
76 p.
Ill.
In mei 2007 is er een editie uitgebracht, namelijk 'Het regio-alternatief'. 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS), Ruimte voor de rivier
Documentnummer
369191