Visgemeenschappen in drie Nederlandse natte overstromingsvlakten

Natte overstromingsvlakten zijn laag gelegen delen van de rivieruiterwaard die bij hoog water (vaak in de winter) overstromen en waarbij het water vervolgens langzaam uitzakt. Deze vlaktes staan daarom langdurig onder water. In dit onderzoek is nagaan hoe de visgemeenschap van huidige Nederlandse overstromingsvlakten er uit ziet en welke processen invloed hebben op het functioneren van een overstromingsvlakte. Hiertoe is in de zomer en het najaar van 2017, 2018 en 2019 visonderzoek uitgevoerd in overstromingsvlakte van het Zwarte Water, in De Oude Waal Nijmegen en bij Loevestein, alsmede in nabijgelegen referentiewateren zonder overstromingsvlakte. Ook zijn de waterpeil en temperatuur fluctuatie vastgelegd met loggers. Het rapport gaat in op de productiviteit van overstromingsvlaktes, de opgroeifunctie voor vis en de betekenis van dit habitat voor zeldzame vissoorten als kwabaal en grote modderkruiper.

Datum rapport
1 mei 2020
Auteurs
Dorenbosch, M., Kooiman, M., Kranenbarg, J., Ploegaert, S., Vos, M.
Auteur
M. Dorenbosch, M. Kooiman, S. Ploegaert, M. Vos, J.Kranenbarg. ; Stichting RAVON
Uitgever
RAVON.
Annotatie
54 p.
Met lit.opg.
Definitief
Rapport 2017.057. 
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS, ON) en Stichting ARK
Documentnummer
898900