Voorstel tot het samenstellen van handleidingen kustbeweging en kustverdediging

Voorstel tot het samenstellen van praktische handboekjes met betrekking tot kustsuppletie, strandhoofden en kustbeweging. Het eerste boekje (zandsuppletie) zal in april 1979 klaar moeten zijn. De resultaten van het TOW-kustonderzoek kunnen via de boekjes snel ten dienste komen van de praktijk.

Datum rapport
1 mei 1978
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD); J.F. Agema
Annotatie
2 p.
Notitie DDWT-78.269
Gericht aan Stuurgroep TOW-Kustonderzoek
Documentnummer
389724