Evaluatie regionale informatieschermen en inventarisatie (informatie)behoefte landsdekkend informatiesysteem

Dit rapport beschrijft de resultaten van: 1) de evaluatie van de bestaande regionale informatieschermen Slim Watermanagement en 2) de inventarisatie van de informatiebehoefte en wensen voor een landsdekkend informatiesysteem (advies van de Beleidstafel droogte).

Datum rapport
11 november 2020
Uitgever
TwynstraGudde. In opdracht van Programma Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer.