Verontreinigende stoffen in het Veerse Meer

Datum rapport
1 januari 2004
Auteurs
Wolfstein, K.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); K. Wolfstein
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
5 p. 
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2004.825X
Met lit. opg.
Documentnummer
327302