Weg, berm en water : de rol van infrastructuur bij auto te water ongevallen

Jaarlijks raken 700 tot 800 auto's te water en hierbij komen ongeveen 50 mensen om het leven. Om dit aantal en de ernst van auto's te water ongevallen terug te dringen heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat ingezet op drie sporen: gedrag, voertuig en infrastructuur. In dit rapport staan de bevindingen t.a.v. de infrastructuur.

Datum rapport
7 februari 2008
Auteurs
Haan, M. de, Smeding, R.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); Grontmij; M. de Haan; R. Smeding
Uitgever
RWS, DVS.
Annotatie
59 p.
ill.
Documentnummer
385630