Trends en ontwikkelingen in ecologie en waterkwaliteit van het Eemmeer

Geeft allereerst een overzicht van recente ecologische ontwikkelingen in het Eemmeer. Het Eemmeer heeft een geschiedenis van zeer hoge nutirëntengehalten, waardoor het gekenmerkt werd door een laag doorzicht, algenbloei en een lage dichtheid van waterplanten. De nutriëntengehalten waren in de jaren zeventig aanzienljk hoger dan die in de andere randmeren, en mede door de verdeelde aanvoer heeft ecologisch herstel in navolging van nutriëntenreductie lang op zich laten wachten. Met behulp van deze analyse geeft dit rapport vervolgens adviezen weer over locatie, uitvoering en monitoring van een KRW maatregel die dient ter stimulering van deze ontwikkelingen. De maatregel omhelst de transplantatie van sediment met kranswiersporen in combinatie met een tijdelijk luwte-element als voorbereiding voor eventuele plaatsing van een permanente luwtedam.

Datum rapport
24 januari 2011
Auteurs
Boderie, P., Noordhuis, R.
Auteur
R. Noordhuis, P. Boderie; Deltares
Uitgever
Deltares.
Annotatie
Rapport in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat, Waterdienst
102 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
Documentnummer
418076