SLA-PIN circulariteit

Rijkswaterstaat (RWS) wil in 2030 volledig circulair werken. Daarbij wordt ingezet op het sluiten van grondstofketens, hoogwaardig hergebruik van materialen en bouwelementen, inzet van biobased grondstoffen en voorkomen van verlies van materiaal. Het Rijk heeft in het Programma Nederland Circulair (1) vastgelegd in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Om de voortgang richting ‘volledige circulariteit’ te kunnen bepalen heeft RWS behoefte aan prestatie-indicatoren, die de mate van circulariteit in de gebruikte en vrijkomende materiaalstromen weergeven. 
Voor het beheer en onderhoud en het verkeer- en watermanagement wordt RWS als agentschap aangestuurd door middel van prestatiesturing. Daartoe wordt in een zogenaamde Service Level Agreement (SLA) voor een meerjarige periode vastgelegd welke prestaties RWS levert aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de drie hoofdnetwerken en met welk kwaliteitsniveau.

Datum rapport
25 januari 2022
Auteurs
Leeuwen, M. van, Munster, L. van
Uitgever
Nibe. In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Project 085.00147 SLA-PIN