Meetsysteem plastic : monitoring plastic in de waterkolom

Rijkswaterstaat wil in zijn rivieren een monitoringsmethode ontwikkelen voor (macro)kunststoffen in de waterkolom. Hiervoor is in 2021 onderzocht of dit mogelijk is door middel van het afvangen van kunststof zwerfafval via eenvoudig te hanteren vangnetten vanaf een statisch platform. In 2020 werd een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een dergelijk compact meetsysteem voor monitoring van plastic in de waterkolom. Met dit onderzoeksproject is het meetsysteem verder geoptimaliseerd met als doel metingen op goedkope, flexibele en snelle wijze te kunnen verrichten.

De basis van het meetsysteem bestaat uit een drietal puntvormige netten. Het is een passief systeem, waarbij de netten zich als een windvaan in de waterstroom zetten. Plastic dat met de waterstroom wordt meegevoerd wordt op deze wijze uit het water gefilterd. Het gaat daarbij in essentie om plastics groter dan een halve centimeter, hoewel ook kleinere plastics in het net achterblijven. De netten worden zo geplaats dat deze zich boven, midden en onder in de waterkolom bevinden. Hierdoor kunnen worden eventuele verschillen tussen waterlagen in beeld gebracht worden. Door toepassing van stroomsnelheidsmeters in de opening van de netten is het mogelijk de flux van zwerfafval te bepalen.

Het vernieuwde meetsysteem is in de praktijk getest op meetlocaties in de Nieuwe Waterweg (Rozenburg), in de Rijn (Tolkamer) en in de Maas (Maastricht).

Datum rapport
21 maart 2022
Auteurs
Hop, J.
Uitgever
ATKB. In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
20211623/001