Krammer-Volkerak : landschappelijke achtergronden

Beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap van het Krammer-Volkerak.

Datum rapport
1 januari 1984
Auteur
E. Hendriks ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
Uitgever
RWS, RIJP.
Annotatie
23 p.
ill.
Met kaarten als losse bijlagen
(RIJP-rapport ; 1984 - 17 Abb) DEZE ALLEEN RWS RIJP, 1984. - 23 NIET
Documentnummer
99106