Verkenning circulaire prestatie-indicatoren voor materiaalgebruik RWS

De transitie naar een circulaire economie biedt uitdagingen. En zo ook het meten van circulariteit. Rijkswaterstaat heeft behoefte om de mate van circulariteit van materiaal-gebruik te kunnen uitdrukken. Maar hoe druk je circulariteit van materiaalgebruik goed uit en hoe verzamel je daar de juiste gegevens voor? CE Delft heeft in opdracht van Rijkswaterstaat nagedacht over de diverse mogelijkheden en de praktische uitdagingen.

Datum rapport
1 mei 2019
Auteurs
Bergsma, G., Bijleveld, M.
Uitgever
CE Delft. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
896681 Publicatienummer: 19.2S26.074