Toelichting tot het meer uitgewerkt plan van den Wieringermeerpolder

Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor de Wieringermeerpolders, van het wegen-net en de plaats der bewoningskernen tot aan de industrieterreinen en landbouwgebieden. In de bijlage wordt ingegegaan op de consequenties en mogelijke alternatieve plannen, ook wat betreft het graven van kanalen en het bouwen van bruggen en de financiële kant van de zaak.

Datum rapport
1 januari 1929
Auteur
[M.J. Granpré Molière, (bijlage) J.F. Ligtenberg; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
Uitgever
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)].
Annotatie
9, 25 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; 59)
Documentnummer
188299