Rapport betreffende de oorlogsschade aan de kunstwerken in den Afsluitdijk

Overzicht van te herstellen onderdelen (incl. kostenraming) van de sluizen in de Afsluitdijk als gevolg van oorlogsschade.

Datum rapport
1 januari 1945
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); [...]
Annotatie
8 p.
(Nota / ZZW ; 174)
Documentnummer
94668