Nota betreffende eene normalisering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden

Datum rapport
1 januari 1941
Auteur
[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]
Uitgever
[RWS, BER].
Annotatie
35 p.
tab. ; 30 cm
Met 3 bijlagen
Documentnummer
231209