Flora-inventarisatie Oostvaardersplassen 2005

Datum rapport
1 december 2005
Auteurs
Smit, B.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); B. Smit
Uitgever
RWS RIZA.
Annotatie
23 p.
Ill.
(RIZA werkdocument ; 2005.175X)
Met lit. opg.
In opdracht van Staatsbosbeheer
Documentnummer
324562