Kustverdediging van de koppen van de Waddeneilanden : de dynamiek van de kust nabij buitendelta's en passende maatregelen voor het kustbeheer

Geeft een overzicht van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord of zandwinning op de buitendelta's van de Wadden ingezet kan worden ten bate van zandsuppleties. Het rapport schets de context waarbinnen kustbeheermaatregelen bij eilandkoppen plaatsvinden, zowel het gebied van de fysieke kennis, als op het gebied van kustbeleid. Verder komen andere gebruiksfuncties en wet- en regelgeving aan de orde en wordt een aanzet gegeven voor een afwegingskader waarmee de haalbaarheid van kustverdedingingsmaatregelen kan worden beoordeeld.

Datum rapport
1 januari 2004
Auteurs
Cleveringa, J., Koskamp, G., Mulder, S., Oost, A., Poot, G.
Auteur
Jelmer Cleveringa, Saskia Mulder, Albert Oost; met bijdr. van Geert Koskamp en Gerard Poot
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ).
Annotatie
69 p. 
bijl., ill.
Rapport RIKZ/2004.017
Project Kust2005
Digitaal document 2.1 Mb
Met lit. opg.
Documentnummer
220754