Droogteseizoen 2018 : LCW terugblik

Deze terugblik geeft inzicht in de belangrijkste landelijke aandachtspunten ten aanzien van watertekorten in het droogteseizoen 2018. Het beschrijft beknopt de maatregelen zijn die zijn genomen om watertekorten te voorkomen of de gevolgen van watertekorten te verminderen. Tenslotte zijn de effecten voor watergebruikers van opgetreden watertekorten of van de maatregelen opgenomen.
Veel aanvullende informatie over het droogteseizoen 2018 is te vinden in de rapporten voor de beleidstafel droogte en de landelijke procesevaluatie.
Deze terugblik op het droogteseizoen 2018 is opgesteld voor de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het doel is om de belangrijkste omstandigheden en gebeurtenissen ten aanzien van watertekort en droogte vast te leggen voor WMCN-LCW en hiermee de kennisborging te ondersteunen.

Datum rapport
21 maart 2019
Auteurs
Teunis, B.
Uitgever
Rijkswaterstaat, WMCN-LCW. .Onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS), in samenwerking met KNMI, Unie van Waterschappen en DCC-IenW.