Risico-analyse scheepvaart en Natura2000 : quick-scan effecten bestaand gebruik Rijksvaarwegen en vaarwegprojecten

Datum rapport
8 juli 2009
Auteurs
Jaspers, C.J., Mouissie, A.M., Wessels, S.C.
Uitgever
Grontmij. In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
13/99092725/AMM