Evaluatie screening RWS 2011-2012 : rapportage screeningsonderzoek van microverontreinigingen in de Nederlandse oppervlaktewateren van Rijkswaterstaat

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de resultaten van twee chemisch analytische methoden van Rijkswaterstaat om een breed scala aan microverontreinigingen in zoet en zout water te screenen. De resultaten van deze meetinspanning worden gebruikt om de toestand te bepalen en relevante stoffen te selecteren voor mogelijke toevoeging aan het reguliere meetnet. In het rapport worden de twee chemisch analytische methoden die zijn gericht op het meten van matig polaire verbindingen en geneesmiddelen beschreven. Tevens worden de kwaliteit van de methode en de resultaten van metingen uit 2011 en 2012 besproken. Voor een 26 tal stoffen, die zijn opgenomen in een ‘watch list’, is een factsheet opgesteld waarin de meetgegevens van 2010 tot 2012 in meer detail per stroomgebied en in de tijd zijn weergegeven.

Datum rapport
20 september 2013
Auteurs
Kolkman, A., Kools, S., Laak, T.L. ter, Sjerps, R.
Auteur
T.L. ter Laak, A. Kolkman, R. Sjerps, S. Kools ; KWR Watercycle Research Institute, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS.
Annotatie
97 p.
Definitief
Met lit.opg.
Versienummer A309550 (projectnummer KWR)
Documentnummer
531365