Implications of the KNMI’23 climate scenarios for the discharge of the Rhine and Meuse

KNMI'23 afvoerscenario's Rijn en Maas

In oktober 2023 heeft het KNMI nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd. In opdracht van het Ministerie van IenW zijn Deltares, Rijkswaterstaat en het KNMI een samenwerking aangegaan om het effect van de nieuwe klimaatscenario’s op het afvoerregime van de Rijn en Maas te bepalen.

De methode voor het verkrijgen van afvoer-tijdreeksen voor verschillende afvoerscenario’s voor de Rijn en Maas en de resultaten hiervan zijn beschreven in het Deltares rapport “Implications of the KNMI’23 climate scenario’s for the discharge of the Rhine and Meuse” (Buitink et al., 2023). Dit rapport is noodzakelijk voor een goed begrip van de afvoerreeksen en dient ook als datarapportage gelezen te worden.

De afvoerreeksen uit het rapport zijn beschikbaar op: KNMI'23 afvoerscenario's Rijn en Maas - Waterinfo Extra (rws.nl)

Het rapport en de Nederlandse samenvatting zijn hieronder te downloaden.

Auteurs
Buitink, J., Tsiokanos, A., Geertsema, T., Velden, C. ten, Bouaziz, L., Sperna Weiland, F.
Datum rapport
7 december 2023
Uitgever
Deltares
Annotatie
Client: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Document ID 11209265-002-ZWS-0003