Behoeftepeiling inzameling bedrijfsafval KWD-sector

Voor het inzamelen van het bedrijfsafval van de KWD-sector moeten bedrijven zelf een contract afsluiten met een inzamelaar. Doordat er soms veel verschillende inzamelaars in hetzelfde gebied actief zijn levert dat veel logistieke bewegingen op. Dit botst met het belang van de gemeente om de omgeving gezond en leefbaar te houden. Rijkswaterstaat (RWS) vraagt zich af of dit thema leeft bij gemeenten en op welke manier ze hiermee bezig zijn.

Om inzicht te krijgen in de behoeften bij gemeenten is na een deskstudie een vragenlijst ontwikkeld die is uitgezet onder gemeenten. Vervolgens zijn nog verdiepende interviews afgenomen om beter inzicht te krijgen in de behoeften van gemeenten met betrekking tot het onderwerp. In deze rapportage staan de bevindingen uit de online vragenlijst, aangevuld met de inzichten uit de interviews.

Datum rapport
1 november 2023
Auteur
Novi Mores ; Inspire te Act
Uitgever
Novi Mores
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)