Advies strategie hergebruik Rijkswaterstaat : hergebruikpotentie & handelingsperspectief

Rijkswaterstaat heeft de doelstelling om in 2030 circulair te werken. Daarvoor is het essentieel om vrijkomende elementen, onderdelen en materialen van kunstwerken her te gebruiken. Dit draagt bij aan het verlagen van het primair materiaalgebruik, de CO2-uitstoot en de overige milieu-impact van RWS.
Het toewerken naar ‘hoogwaardig hergebruik, tenzij’ is een belangrijk onderdeel van circulair werken.
Daarbij leidt levensduurverlenging tot de meeste besparing en het grootste waardebehoud. Als levensduurverlenging niet mogelijk is, werkt RWS toe naar ‘hoogwaardig hergebruik’. Vanuit de te boeken milieuwinst en het waardebehoud geldt daarbij de volgende prioritering:

  • Elementen / objecten in dezelfde functie (voorbeeld: portalen);
  • Elementen / objecten in een andere of meer laagwaardige functie (voorbeeld: damwanden);
  • Onderdelen (voorbeeld: onderdelen installaties);
  • Materialen (voorbeeld: beton).

Dit advies richt zich op de eerste drie vormen.

Datum rapport
1 februari 2023
Uitgever
Copper8 ; Witteveen+Bos
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Met bijlagen:
Onderzoek hergebruik : Installaties
Onderzoek hergebruikpotentie : Stalen bruggen
Onderzoek Hergebruik: Oeverconstructies
Onderzoek hergebruikpotentie : Stootplaten
Onderzoek hergebruikpotentie : Geleiderails
Onderzoek hergebruik : Onderzoek portalen
Onderzoek hergebruikpotentie: Betonen prefab liggers