Kwaliteitsrapport van de EKR-berekening Zeegras en Kweldervegetatie meetgegevens 2007-2020

Berekening van Ecologische KwaliteitsRatio (EKR) waardes voor de meetjaren 2007-2020. De opdracht bestond uit het maken van een EKR beoordeling in tabelvorm met behulp van Aquo-kit. De EKR  is een maat waarmee de kwaliteit van het oppervlaktewater kan worden beoordeeld volgens de systematiek van de KaderRichtlijn Water (KRW).

Datum rapport
3 mei 2022
Auteurs
Attema, S., Feldbrugge, M., Pot, R.
Auteur
Altenburg & Wymenga (A&W) ; EFTAS
Uitgever
A&W (etc.)
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorzieningen (RWS, CIV)
Documentnummer
A&W-rapport 21-449