Final report HRMS data science PoC

In 2021 en 2022 zijn werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot het screenen van monsters die geanalyseerd zijn met (lage resolutie) GCMS en met (hoge resolutie) LCMS. Hierbij zijn verschillende inzichten naar voren gekomen. De ontwikkelde methodes zijn continue onderhevig aan aanpassingen die ten goede komen van het uiteindelijke resultaat. De workflows zijn ook beschikbaar gemaakt. Een check of het nog de laatste versies betreft kan gedaan worden bij RWS of KWR (zie contactpersonen).
Resultaten van de werkzaamheden zijn beschreven in het rapport. De werkzaamheden lopen nog door in 2023.

Datum rapport
1 mei 2022
Auteurs
Béen, F., Meekel, N.
Auteur
KWR
Uitgever
KWR
Annotatie
+ memo: Oplevering extra Data Analyse GCMS
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
KWR 2022.053