Geneesmiddelen en matig polaire verbindingen in de Rijkswateren : visualisatie monitoringdata 2010-2020

De rapportage 'Evaluatie_screening_RWS_2011-2012' is geüpdatet. In deze update zijn verschillende resultaten van metingen van chemische parameters weergegeven. Het gaat om chemische parameters die (nog) niet opgenomen zijn in het reguliere chemische meetnet (MWTL). Stoffen zijn daarom op minder locaties gemeten en in een lagere frequentie. Er is wel getracht een beeld te verschaffen over het voorkomen van deze stoffen binnen het hele hoofdwatersysteem. Overwegingen waarom bepaalde stoffen wel en andere niet zijn meegenomen zijn ook beschreven in de rapportage. Metingen zijn verricht in de matrix oppervlaktewater. Er zijn enkel KRW locaties gebruikt.

link naar 'Evaluatie screening RWS:

https://open.rws.nl/publish/pages/27248/evaluatie_screening_rws_2011-2012.pdf

Datum rapport
1 mei 2022
Auteurs
Jonker, M.T.O.
Auteur
Utrecht University (UU)
Uitgever
UU
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)