Statistisch overzicht afvoeren en waterhoogten watersysteem Maas en Kanalen 1991-2015

Rijkswaterstaat heeft een lange historie in het meten en monitoren van de waterhoogte en afvoeren van de Nederlandse Rijkswateren. Deze metingen geven informatie voor het informeren van de gebruikers en het opstellen van karakteristieke van een watersysteem. DE laatst verschenen papieren versie van het 10 jarig overzicht omvat de periode 1981. . . 1990. Het hier gepresenteerde overzicht sluit hierop aan: 1991. . . 2015. Het omvat de fysische grootheden afvoeren en waterstanden van alle meetstations van het Landelijk Meetnet Water (LMW) van het Watersysteem Maas en Kanalen.

Datum rapport
19 september 2018
Auteurs
Kok, F.
Auteur
[F. Kok] ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS.
Annotatie
264 p.
tab.
Documentnummer
797900