Biotamonitoring Rijkswateren tot en met 2020 : Deel I: Toetsing en Trends

Datum rapport
1 januari 2022
Auteurs
Dogruer, G., Kotterman, M.J.J., Sneekes, A.C.
Uitgever
Wageningen Marine Research. In opdracht van Rijkswaterstaat, C.A. Schmidt en M. Roos. Gecorrigeerde versie van december 2021
Documentnummer
RWS Rapportnummer: BM 21.18 Wageningen Marine Research rapport C091/21