Verkeersbesluit A2 en A12 verlaging maximumsnelheid op delen van Rijkswegen - 26 mei 2016

Verkeersbesluit over de verlaging van de maximumsnelheid  op de navolgende wegtrajecten:

  • Rijksweg A2 in beide richtingen tussen het knooppunt Holendrecht (km 37,5) en de aansluiting Vinkeveen (4) (km 44,0). De maximumsnelheid wordt aangepast naar 130 km/h tussen 19.00 uur en 06.00 uur (volgende dag). Dit betekent ten opzichte van de bestaande situatie alleen een verhoging van de maximumsnelheid in de avond en nacht. Het betreffende wegtraject A2 is gelegen in de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen.
  • Rijksweg Al2 in beide richtingen tussen de aansluiting Duiven (28) (km 138,1) en (kort voor) de Duitse grens (km 150,1 Li en km 149,3 Re). De maximumsnelheid op dit wegtraject wordt aangepast naar 130 km/h gedurende het gehele etmaal. In de bestaande situatie geldt een maximumsnelheid van 120 km/h overdag en 130 km/h in de avond en nacht. Het betreffende wegtraject A12 is gelegen in de gemeenten Duiven en Zevenaar.