42. Natuurtoetsen gebied Van Oordts Mersken - traject A7 Heerenveen-Drachten aug 2012_tcm318-333014.pdf