Hoofdrapportage water- en oeverplanten stagnante rijkswateren, MWTL meetjaar 2023 : IJsselmeer, Ketelmeer-Vossemeer, Zwartemeer en Zoommeer

Dit rapport beschrijft de uitvoering en primaire resultaten van de monitoring in het kader van het MWTL Water- en Oeverplanten meetnet voor stagnante wateren in 2023.
In 2023 zijn de waterplanten in de KRW-PQ’s in de waterlichamen IJsselmeer (160 PQ’s), Ketelmeer-Vossemeer (100 PQ’s), Zwartemeer (124 PQ’s) en Zoommeer- Eendracht (180 PQ’s) opgenomen. Bij het IJsselmeer, Ketelmeer- Vossemeer en Zwartemeer is daarnaast een gebiedsdekkende kartering uitgevoerd ten behoeven van N2000 en regionale informatiebehoefte. In het IJsselmeer zijn 2491 gridpunten opgenomen, in het Ketelmeer- Vossemeer zijn 440 gridpunten opgenomen en in het Zwartemeer zijn 335 gridpunten opgenomen. In het Zoommeer- Eendracht is geen gebiedsdekkende kartering uitgevoerd.

Datum rapport
27 februari 2024
Auteurs
Bronkhorst, G.
Uitgever
ATKB voor natuur en leefomgeving
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Contactpersoon J.W. Bergwerff (RWS)
Documentnummer
20230439/Rap 01