Jaarrapportage Kaderrichtlijn Water 2023 : Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

Deze rapportage informeert over de uitvoering van het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren in 2023.

Datum rapport
1 april 2024
Auteur
Rijkswaterstaat
Uitgever
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
PPO0424ZB204