Richtlijnen Vaarwegen 2020 : 2e, gewijzigde druk

Met het uitkomen van deze versie van de Richtlijnen Vaarwegen beperken die zich niet langer tot vaarwegen met een langsstroming kleiner dan 0,5 m/s, die hoofdzakelijk uit kanalen en meren bestaan. Meerjarig onderzoek van het Marin en Deltares maakte het mogelijk de Richtlijnen Vaarwegen uit te breiden met de bovenrivieren (afvoer gedomineerd), benedenrivieren (getij gedomineerd) en rivieren die gestuwd kunnen worden. Voorts zijn er bij deze actualisatie weer veel vragen en opmerkingen van gebruikers verwerkt. Zoals te doen gebruikelijk is de eindtekst voorgelegd aan en kreeg instemming van vertegenwoordigers van de beroeps- en recreatievaart, provincies en havens

De Richtlijnen voorzien in het verkeerskundig ontwerp van vaarwegvakken, sluizen, bruggen en binnenhavens van klasse I t/m VIc (beroepsvaart), ZM-A tot en met MD (recreatievaart) resp. BVA en BVB (chartervaart) en geven voorschriften die zijn gericht op toepassing bij aanleg en renovatie van vaarwegen en -objecten. Alle elementen en maten in figuren, tabellen en teksten zijn onverkort van toepassing.

Datum rapport
20 november 2020
Uitgever
Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL).
Documentnummer
ISBN 9789090338781