Geluid langs rijkswegen

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor hinder. Hard geluid kan zelfs schadelijk zijn voor uw gezondheid. De overheid heeft wettelijke grenzen vastgesteld voor geluid van verkeer. Als het gaat om het geluid van rijkswegen is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het bewaken van die grenzen.

In de Omgevingswet staat onder meer dat Rijkswaterstaat jaarlijks moet controleren of het geluid van de rijkswegen binnen de wettelijk vastgestelde grenzen is gebleven. Daarnaast moet Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat bij het aanleggen en aanpassen van rijkswegen maar ook bij het beheer van de rijkswegen het geluid in de toekomst zo goed mogelijk binnen de wettelijke grenzen zal blijven.

In deze brochure leest u hoe wij het geluid van het verkeer op de rijkswegen beheersen, en zo bijdragen aan een leefbare omgeving langs rijkswegen.

Datum rapport
1 december 2023
Auteurs
Hoppenbrouwers, H.
Auteur
Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS
Documentnummer
780888 ; CD1218SB325