Slim Watermanagement : Slim Sturen op Inlaatvensters

Het doel van het project ‘Slim sturen op Inlaatvensters’ is het verbeteren van de strategie voor het inlaten van zoet water, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de momenten waarop de chlorideconcentratie van het in te laten water laag is: de inlaatvensters. Om deze inlaatvensters te voorspellen zijn er voor zes inlaten aan de Nieuwe Maas statistische modellen ontwikkeld die een voorspelling geven van de chlorideconcentraties gedurende de komende ±10 getijden. Voor één inlaat aan de Hollandse IJssel waarvoor geen statistisch model ontwikkeld kon worden zijn kentallen bepaald (voor rivierafvoer en getijgemiddelde waterstand) waarbij verzilting kan worden verwacht. De ontwikkelde instrumenten kunnen de expert judgements van waterbeheerders ondersteunen om toekomstige inlaatvensters te voorspellen.

Datum rapport
1 juni 2021
Auteurs
Vermeulen, C., Vliet, N. van der, Vuik, V.
Uitgever
HKV lijn in water. In opdracht van Rijkswaterstaat. Slim WM is een maatregel van het programma Slim WM. Deze maatregel wordt gezamenlijk uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de waterschappen.
Documentnummer
PR4357.10 Zaaknummer 31162869