Samenwerken & Best Value : meerwaarde door het benutten van expertise in de keten

Best Value is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de beste prijs. Dat kan alleen worden bereikt door echt samen te werken in de bouwketen. Op transparante wijze en met ruimte voor elkaars expertise. Bij Best Value-projecten is de opdrachtnemer ‘in the lead’. Aanbieders krijgen zo de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Hun voordeel: ze kunnen zich onderscheiden van hun concurrenten op basis van hoge prestaties en niet alleen maar prijs. Het voordeel voor Rijkswaterstaat: een beter resultaat, zonder dat Rijkswaterstaat iedere stap van de opdrachtnemer hoeft te controleren. In deze brochure wordt toegelicht: - Wat is Best Value? - Wat levert Best Value op? - Hoe werkt Best Value? - Vier fasen van de Best Value Aanpak - Wanneer is Best Value geschikt?

Datum rapport
1 november 2015
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Annotatie
[8] p.
Kenmerk: CD0515NB001
Meer weten over Best Value?
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
Documentnummer
775931