Schone Lucht Akkoord - emissiereductie industrie

De wet- en regelgeving op het vlak van industriële emissies naar de lucht dient periodiek geactualiseerd te worden.
Het doel van dit onderzoek is om een indicatieve inschatting te maken wat de verwachte reductie in uitstoot zal zijn van de voorgestelde maatregelen. Het zichtjaar hierbij is 2030. Daaruit kan afgeleid worden wat de geboekte milieu- en gezondheidswinst zal zijn van de voorgestelde regelgeving.
Er zijn drie sporen gevolgd:
1. Actualiseren van emissie-eisen voor biomassaketels
2. Actualiseren van de emissie-eisen uit de luchtmodule van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal)
3. Modernisering van de bestaande kosteneffectiviteitsmethodiek

Datum rapport
21 januari 2021
Auteurs
Brouwer, A.
Uitgever
TAUW. In opdracht van Rijkswaterstaat WVL/directie Leefomgeving
Documentnummer
Projectnummer 1278066 Kenmerk R001-1278066BRA-V03-ihu-NL