Wijzigingsvergunning Fleet Cleaner B.V. RWS-2024.13551 I

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een wijzigingsbesluit op grond van de Omgevingswet van Fleet Cleaner B.V. te Delft. De aanvraag om een wijziging is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2024-00002412 met kenmerk RWS-2024/13551 I. De wijziging betreft het verlengen van de geldigheidsduur van de beschikking.