Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWS-2024/14623

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 16.64, derde lid van de Omgevingswet en artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag met zaaknummer RWSZ2024-00001844 betreft het tijdelijk plaatsen van materiaal langs het Merwedekanaal, oostzijde ter hoogte van km 37.100 op de Muntkade, Utrecht binnen de gemeente Utrecht.

Nog 27 dagen
Inzagetermijn:  t/m