Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2024/3558

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2024/3558 voor een Vergunning WBR Glaspoort Nederland aanleg glasvezel tbv zakelijke aansluiting Wetterwille A7 km 142,0 Heerenveen

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m