Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/13800

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/13800 voor het Vergunning Waterwet watervergunning TM Edison Verbrugge Zeeland Terminals Vlissingen M 1636 1-12-23 tm 1-12-25

Nog 21 dagen
Inzagetermijn:  t/m