Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2024/13585

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2024/13585 voor het Vergunning Waterwet Zeeuws Vlaamse Asfalt Centrale aanvraag revisievergunning omgevingswet activiteit milieu Sas van Gent

Nog 20 dagen
Inzagetermijn:  t/m