Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) Tata Steel IJmuiden B.V. RWS-2024/13571

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) aan Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord, onder nummer RWS-2024/13571 (zaaknummer RWSZ2023-00015611), voor het brengen van stoffen in de Buitenhaven via riool 100, afkomstig van de Pelletfabriek (onderdeel ven de Ertsvoorbereiding).

Nog 19 dagen
Inzagetermijn:  t/m