Verkenning aanpak bomen Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal staan vele bomen. De bomen versterken de landschappelijke structuur en ecologisch draagt de beplanting bij aan leefgebieden en migratieroutes voor dieren en planten. Bij omwonenden zijn de kanaalzones geliefd voor recreatie en ontspanning, en ook de scheepvaart heeft baat bij de bomenrijen.

De komende decennia staat Rijkswaterstaat voor een flinke opgave voor de instandhouding en doorontwikkeling van de kanaalbeplanting. Vele bomen bereiken het einde van hun theoretische levensduur, wat het gevaar van afbrekende takken en omvallende bomen met zich meebrengt. Daarnaast spelen er ook andere vraagstukken, zoals plaagdieren (bijvoorbeeld de eikenprocessierups), bomenziektes (onder andere essentaksterfte en iepenziekte) en zijn er grote opgaven op het vlak van klimaatverandering en duurzaamheid. Deze uitdagingen vragen om een doelmatige visie en aanpak op de boombeplanting.

Het project bestaat uit drie producten die samen één geheel vormen; de Inpassingsvisie, het Landschapsplan en het Faseringsplan.

Uitgever
Rijkswaterstaat