Toelichting beoordeling vergunningaanvragen activiteiten Antarctica

Antarctica is een uniek en kwetsbaar natuurgebied dat internationaal bescherming geniet. Nederland draagt daar, als stemgerechtigde partij bij het internationale Antarcticaverdrag, actief aan bij. Vanwege het kwetsbare milieu en de unieke wilderniswaarden is het belangrijk dat er zorgvuldig met dit gebied wordt omgegaan. Nederland heeft het Antarctica Verdrag en het daaronder vallende Milieuprotocol ondertekend en geratificeerd, en heeft daarmee de plicht om te borgen dat activiteiten die binnen haar rechtsmacht vallen vooraf in het kader van een vergunningsprocedure worden getoetst.

Iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied en Nederlanders die vanuit het buitenland een Antarctische activiteit organiseren, hebben een vergunning nodig. Dit geldt zowel voor wetenschappelijk onderzoek als voor toeristische en andere activiteiten.

Met dit document wil de Nederlandse overheid inzicht geven in de wijze waarop we het doel van de door u aangevraagde activiteit beoordelen. Zo weet u waarmee u rekening moet houden voorafgaand aan een eventuele aanvraag voor een vergunning.

Uitgever
Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)