NAP : informatie Normaal Amsterdams Peil

Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

Om overal in Nederland de hoogte ten opzichte van het NAP te kunnen bepalen, zijn er door het hele land ongeveer 35.000 peilmerken aangebracht. Deze NAP-peilmerken hebben een hoogte ten opzichte van het NAP en zijn verankerd in onder meer woonhuizen, bruggen en viaducten. Zo kunnen we gemakkelijk de waterstand bepalen of de hoogte van een bouwwerk. Rijkswaterstaat meet en controleert de peilmerken zodat de informatie en hoogte van de peilmerken actueel blijft. Voor meer informatie zie RWS zakelijk: Normaal Amsterdams Peil (NAP) (rijkswaterstaat.nl)

Onderstaande informatie bestaat uit de handleiding voor Geoweb NAPinfo-applicatie, de planning en realisatie instandhouding NAP 2016 t/m 2024, adviezen secundaire waterpassen, herziening NAP (01012005) en productspecificaties Beheer NAP 2023. Daarnaast lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS
Annotatie
Overzicht documenten:
Planning en realisatie instandhouding NAP 2016 t/m 2026
Gebruikershandeling GeoWeb NAPinfo viewer
Adviezen secundaire waterpassen
Herziening NAP (01012005)
Productspecificaties Beheer NAP 2023
Lesbrief NAP : Docenteninstructie basisschool groep 7 en 8
Lesbrief NAP: Docenteninstructie 1e en/of 2e klas van het VMBO/ Brugklas van HAVO en/of VWO
Lesbrief NAP voor groep 7 en 8
Lesbrief NAP voor brugklas HAVO/VWO
Lesbrief NAP voor VMBO 1e en 2e Klas