Kick-off kombergingsrapportage Lauwers & Groninger Wad

Binnen het Kennisprogramma Beheer en Onderhoud Wadden wordt kennis over het Wadden systeem ontwikkeld om vraagstukken rondom bijvoorbeeld vaargeulonderhoud, natuurbeheer en hoogwaterveiligheid te beantwoorden. Een vast onderdeel binnen dit programma is de Beheerbibliotheek met kombergingsrapporten. Er wordt hierin gewerkt aan het samenbrengen en ontsluiten van de kennis van de (morfologische) werking van kombergingsgebieden op verschillende tijd- en ruimteschalen, ten behoeve van de verschillende beheertaken van Rijkswaterstaat in de Waddenzee. De ‘beheerbibliotheek’ met de kombergingsrapportages is gevuld en blijven we actualiseren op basis van nieuwe data en inzichten.

Auteur
Vroom, J. ; Elias, E. ; Cleveringa, J.
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)