Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, juni 2024

Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, juni 2024.

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)
Annotatie
In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

DISCLAIMER
Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Bijlagen:  
Zaak ID en Titel:
31121608, 31109375, 31112397, 31125522	A27/A12 Ring Utrecht
31121609	Bediening en Besturing Maasobjecten Planfase Vervanging en Renovatie
31137594	Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl realisatie Vervanging & Renovatie oeverbescherming
31148903	Wilhelminakanaal Sluis II
31150496	Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
31152620	Groot Onderhoud Conserveringen (GROCO5)
31157199	A20 Nieuwerkerk aan den IJssel- Gouda
31164072	Vervanging Gerrit Krol Brug
31165985	Herstel Geulwandverdediging 2e gat Ossenisse
31166793	Realisatie vervanging en renovatie 3 viaducten A4/A20
31170140	Langsdammen Nieuwe Waterweg (Kader Richtlijn Water)
31174445	Sliedrechtse Biesbosch (Kader Richtlijn Water)
31177214	Basis Onderhoudscontract 2025-2030 Onderhoud oevers vaarwegen WNZ en zeewering Maasvlakte-2
31181244	Realisatie 3e tranche Kader Richtlijn Water (KRW)
31184531	Realisatie Geluidsschermen A28 Harderwijk
31186549, 31186552	"Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland
Drechttunnel en Sijtwendetunnel Portfolio 2
31186964	Meerjarig onderhoud Haringvlietsluizen en Hollandsche Ijsselkering
31187282	Groot Onderhoud Midden Nederland A2-A6 (2025-2026)
31190010	Drie sluiscomplexen Zee en Delta
31193384	"Programmatische Aanpak Grote Wateren Planning- en studiefase Oostvaardersoevers"
31193635	Instandhouden Maasobjecten
31194052	Renovatie Verkeersbrug Dordrecht 
31195557	IRON
31196123	Upgrade IA-IT systemen Bediening en Bewaking objecten Zee en Delta
31196743	Raamovereenkomst Realisatie Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid
31197102,  31197103	Programma Kustlijnzorg 2024-2027
31197126	Raamovereenkomst Groot Variabel Onderhoud aan Vaste Bruggen Portfolio
31197521	NOK SCB onderhoudsprojecten Noordzeekanaal
31197557	Inspectie Kleine Duikers
31197722	Kader Richtlijn Water 7
31198094	Vervangen middenspanningskabels en grondkabels van de veilig-sluiten-lijnen Oosterscheldekering
31199764	Onderhoud Bruggen Schelderijnverbinding
31199811, 31199825	Diensteninkoop GWW 2025 
31199878	MJPG realisatie geluidschermen WNZ
31199910	Dienstverleningsovereenkomst VenR Stuwen Maas
Lijst met downloadbare bestanden