Brochure schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel ondervinden, anders gezegd: schade lijden. Dat kan ook het geval zijn wanneer de overheid handelt binnen de aan haar toegekende taken en bevoegdheden. De overheid handelt dan rechtmatig, dus volledig volgens de regels, maar veroorzaakt toch schade.
Uitgangspunt is dat het nadeel veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen voor eigen rekening blijft. In bepaalde gevallen kan een recht op nadeelcompensatie bestaan.

Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)