2024 01 Lijst wegvakken & BN: Data basisnet weg én meest recente werkelijke intensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op basisnet en andere wegvakken

Data van basisnet en meest recente jaarintensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op wegen, t/m 2022

Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)